5800 PIR

5800PIR แบบไร้สาย เป็นเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการติดตั้ง. เซนเซอร์มีการออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับการการติดตั้งภายในบ้าน หรืออาคาร ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องมีจัมเปร์หรือสวิตช์ มีโหมดทดสอบอัตโนมัติโดยแสดงสถานะผ่านทาง LED ของตัวเครื่อง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ใช้พลังงานแบตเตอร์รี่น้อย ในกรณ๊ที่แบตเตอร์รี่ใกล้หมด จะมีการแจ้งเตือนไปยังแผงควบคุม 5800PIR ผสมผสานเทคโนโลยีอย่างลงตัวกับทุกครอบครัว พร้อมอุปกรณ์เสริมของชุดเซนเซอร์ เพื่อให้ดูราบรื่น

คุณสมบัติเด่น (Feature)

- ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักน้อยก ว่า 36 กิโลกรัม
- มีระบบ Self Test เช็คการทำงานของอุปกรณฺ์
- สามารถเลือการทำงานได้ 3 แบบ ได้แก่ Low / High /Temperature
- มีระบบ Tamper Protection ป้องกันการงัดแงะ


หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน ตั้งแต่ - 10 °C ถึง 55°C
- อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุด ระยะการตรวจจับไกล 11 เมตร และกว้าง 12 เมตร