5800 WAVE

5800WAVE เป็นไซเรนไร้สายยอย่างสมบูรณ์ มี LED แสดงสถานะการทำงาน มีแบตเตอร์รี่สำหรองสำหรับการใช้งานกรณีไฟฟ้าดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

5800WAVE ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุน ช่วยลดความยุ่งยากในหารติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ในเพียงไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ


คุณสมบัติเด่น (Feature)

- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
- ระดับความดังเสียง 95 dB
- มีระบบส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุม กรณีไฟฟ้าขาดหาย
- มีแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้าได้นาน 12 ชั่วโมง