5809

5809 เป็นอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิแบบไร้สาย โดยการเช็คจากอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของเซนเซอร์ มีการตรวจจับการขยายตัวของความร้อนโดยรอบ ซึ่งจะมีสัญญาณเตือนภัย หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 8 °C หรือมากกว่า ต่อ 1 นาที 5890 มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เหมาะสมกับสถานที่ที่ยากต่อการเดินสาย และต้องการอุปกรณ์ที่มากกว่าแค่การตรวจจับควัน

คุณสมบัติเด่น (Feature)

- มีเครื่องส่งสัญญาฯในตัว สามารถส่งสัญญาณเตือนและแสดงสถานะแบตเตอร์รี่ไปยังระบบได้
- มี Tamper Protection ป้องกันการงัดแงะ
- สามารถตรวจวัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยรอบได้ 8 °C/นาที


หมายเหตุ

- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ตั้งแต่ 4 °C ถึง 57 °C