5834-4

ผลิตภัณฑ์ 5834-4 เป็นรีโมทไร้สาย ที่ออกแบบเล็กกระทัดรัดมี LED ยืนยันการส่งข้อมูล ช่วยลดการผิดพลาด 5834-4 ถูกออกแบบเป็น 4 ปุ่ม ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป. คุณลักษณะของ 5834-4 เป็นรีโมทไร้สายที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงประหยัดเวลาในการสั่งงานอุปกณณ์กันขโมยอื่นๆ

คุณสมบัติเด่น (Feature)

- LED แสดงการใช้งาน และแจ้งเตือนขณะแบตเตอร์รี่ต่ำ
- ไอคอนง่านต่อการทำความเข้าใจและการใช้งาน
- มีระบบเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
- แบตเตอร์รี่มีระยะเวลารการใช้งานยาวนาน